Pada lazimnya atap rumah ialah komponen dari sebuah bangunan rumah yang mempunyai sebuah fungsi penting untuk melindungi rumah serta bangunannya dari terik sang surya serta hujan. Banyak sekali ragam dan teladan atap rumah yang digunakan banyak orang d...